Handskar

Vi erbjuder handskar i alla tänkbara storlekar för att göra det lättare att bibehålla en god hygien hos storkök eller vid städning. Välj mellan engångshandskar till tjockare diskhandskar i latex eller mer tåliga material. Vi tillhandahåller bland annat puderfira handskar, vinylhandskar och de som är transparanta eller färgade. Vinlyhandskar är extra bra för städning, medan våra puderfria är ultimata vid hantering av livsmedel och dylikt. Försäkra en god hygien med dessa produkter för café restaurang, storkök, hotell eller städning i allmänhet.