Vad är er primära sysselsättning?

Café
Restaurang
Hotell/konferens
Kontor/Arbetsplats
Gym/Träning/Förening
Återförsäljare
Produktion
Offentlig Verksamhet