Användarvillkor

BESTÄLLNING

Outofhome.se drivs av, och juridisk säljare är, Out of Home AB, Gamlestadsvägen 2, 415 02 Göteborg, org. nr: 556614-6584.

BETALNING

Du väljer hur du vill betala din order i kassan när du slutför ditt köp. Du kan betala på tre olika sätt:

Betal- och kreditkort

Vi accepterar VISA och Mastercard. Inga extrakostnader utöver eventuell frakt tillkommer då du väljer att betala med kort. Om du väljer att betala med kort sker betalning via vår partner DIBS Payment Services AB. All betalningsinformation överförs krypterat (SSL-kryptering, Secure Socket Layer) vilket gör att ingen obehörig kan se dina kortuppgifter. Inga uppgifter kring ditt kort sparas hos OutOfHome. När du betalar med kort måste du ange ditt eget kortnummer, kortets giltighetstid (år och månad), CVV/CVC-koden, samt vara minst 18 år gammal. Observera att ditt konto debiteras vid köptillfället. Läs mer på dibs.se

Faktura - Walley

Vi samarbetar med Walley som ställer ut en faktura till dig om du väljer detta betalningssätt. Du anger ert organisationsnummer i kassan. En kreditupplysning ingår i Walleys rutinkontroll. Du betalar sedan fakturan från Walley på det sätt du själv väljer. Fakturan skickas i samband med leveransen via e-post. Här följer villkor för att betala med Walley-faktura.

1. Kredit

Om kunden väljer att ansöka om att få betala kontantpriset för de varor kunden köpt från säljföretaget via faktura gäller följande allmänna villkor.

2. Kreditgivare och betalningsmottagare

Collector Bank får göra kunden uppmärksam på att säljföretaget kommer att överlåta rätten att uppbära betalning för fakturan till Collector Bank AB, 556597-0513, Box 11914, 404 39 Göteborg, (”Walley”). Betalning kan således med befriande verkan endast ske till Walley på plusgiro 417 74 04-3.

3. Kreditprövning

Walley kommer, innan kunden beviljas att betala via faktura, att göra en kreditbedömning av kunden. Genom att göra ett köp för kundens räkning garanterar företrädaren att denne har behörighet att göra köpet för kundens räkning. Walley kan komma att kontrollera att köpet har gjorts av behörig företrädare för kunden. Kunden bär i förhållande till Walley det fulla ansvaret för samtliga köp mot faktura för kundens räkning som görs av företrädare för kunden.

4. Betalning mot faktura

Vid betalning med faktura tillkommer endast en fakturaavgift som säljföretaget kommer att debitera kunden i enlighet med köpeavtalet. Kontantpriset framgår av den orderbekräftelse kunden erhåller från säljföretaget. Fakturan förfaller till betalning efter det antal dagar som angavs vid köpet och som framgår av fakturan. Betalning skall erläggas genom överföring till Walleys plusgiro eller i enlighet på fakturan givna betalningsinstruktioner och vara Walley till handa senast på fakturans förfallodag. Om kunden betalar sin faktura senast på förfallodagen, uppstår inga ytterligare kostnader eller avgifter.

5. Dröjsmål med betalningen

Om betalning uteblir eller inte sker i rätt tid kommer kunden att påföras förseningsavgift om 135 kronor. Kunden kommer också att debiteras dröjsmålsränta med 2,5 % per månad på den vid var tid utestående skulden från förfallodatum tills full betalning sker. Om grund därför föreligger kommer kunden att debiteras påminnelseavgift, inkassoavgifter, avgifter till kronofogdemyndigheter och domstolar i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

6. Meddelanden

Walley äger rätt att tillhandahålla information till kunden via e-post till av kunden angiven e-postadress. Walley äger även rätt att tillhandahålla information till kunden via elektroniskt meddelande på Walley hemsida walley.se. Om kunden ändrar bolagsnamn, adress eller annan kontaktinformation, skall kunden omedelbart meddela detta till Walley. Meddelandet skall lämnas till contactcenter@walley.se.

7. Överlåtelse

Walley äger rätt att överlåta, belåna eller pantsätta fakturafordran mot kunden till annan.

8. Personuppgifter

I samband med att kunden ansöker om kredit kan Walley komma att samla in och lagra uppgifter om enskild person, däribland företrädare för kunden. Walley behandlar uppgifterna i datasystem för att fullfölja åtaganden mot kunden, för uppläggning av krediten, administration och fakturering/avisering i samband därmed, för att fullgöra sina skyldigheter enligt lag och annan författning samt för att marknadsföra sina och samarbetspartners produkter och tjänster. Walley kan komma att komplettera personuppgifter med uppgifter inhämtade från annan, exempelvis privata och offentliga register och därefter behandla även sådana uppgifter. Personuppgifterna kan komma att utlämnas till och behandlas av samarbetsparters till Walley såväl i Sverige som utomlands för fullgörande av ovan angivna ändamål. Uppgifterna kan komma att lagras och användas även om kunden inte beviljas kredit. Walley tillhandahåller på begäran från person vars personuppgifter behandlas uppgift om vilken information som behandlas. Person vars personuppgifter behandlas har vidare rätt att begära att Walley tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Begäran ställs till contactcenter@walley.se.

9. Klagomål

Om kunden är missnöjd med hur Walley hanterat kundens kredit, är kunden välkommen att meddela detta till kundtjänst på Walley antingen skriftligen via mail på contactcenter@walley.se eller muntligen via telefon 010-161 01 00. Kunden kan också kontakta Klagomålsansvarig på Walley på mail complaints@walley.se eller telefon 010-161 01 00. Walley står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), Box 7821, 103 97 Stockholm. Vid missnöje med Walleys hantering kan kunden även vända sig till FI på telefon 08-787 80 00. Vid tvister har kunden möjlighet att vända sig till allmän domstol.

10. Tvist

Tvister i anledning av detta kreditavtal skall avgöras av allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på avtalet.

Faktura - OutofHome

I vissa unika fall använder vi manuell fakturering, vilket kan ske elektroniskt eller fysiskt. Kontakta oss på ekonomi@outofhome.se för att få reda på mer. Denna betalningsmetod lämpar sig för större avtalskunder med samma fakturaadress men olika leveransadresser samt kunder med andra fakturakrav.

Out of Home AB ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

1. Kreditprövning

Out of Home gör rutinmässigt en kreditbedömning av kunden när den läggs upp med Out of Home-faktura.

2. Dröjsmål med betalningen

Om betalning uteblir eller inte sker i rätt tid kommer kunden att påföras förseningsavgift om 135 kronor. Kunden kommer också att debiteras dröjsmålsränta med 2,5 % per månad på den vid var tid utestående skulden från förfallodatum tills full betalning sker. Om grund därför föreligger kommer kunden att debiteras påminnelseavgift, inkassoavgifter, avgifter till kronofogdemyndigheter och domstolar i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

3. Överlåtelse

Out of Home äger rätt att överlåta, belåna eller pantsätta fakturafordran mot kunden till annan.

4. Personuppgifter

I samband med att kunden ansöker om kredit kan Out of Home komma att samla in och lagra uppgifter om enskild person, däribland företrädare för kunden. Out of Home behandlar uppgifterna i datasystem för att fullfölja åtaganden mot kunden, för uppläggning av krediten, administration och fakturering/avisering i samband därmed, för att fullgöra sina skyldigheter enligt lag och annan författning. Out of Home kan komma att komplettera personuppgifter med uppgifter inhämtade från annan, exempelvis privata och offentliga register och därefter behandla även sådana uppgifter. Personuppgifterna kan komma att utlämnas till och behandlas av samarbetsparters till Out of Home såväl i Sverige som utomlands för fullgörande av ovan angivna ändamål. Uppgifterna kan komma att lagras och användas även om kunden inte beviljas kredit. Out of Home tillhandahåller på begäran från person vars personuppgifter behandlas uppgift om vilken information som behandlas. Person vars personuppgifter behandlas har vidare rätt att begära att Out of Home tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Begäran ställs till kundservice@outofhome.se.

5. Tvist

Tvister i anledning av detta kreditavtal skall avgöras av allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på avtalet.

PRIS

Alla priser i webbshoppen anges exklusive moms. Priser uppdateras i realtid baserat på listpriset hos leverantör och reflekterar därmed den nuvarande produktionskostnaden och råvarukostnaden för de olika produkterna. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna i butiken när våra förutsättnigar förändras, exempelvis då vårt inköpspris justeras.

LEVERANS

Vi anlitar Frigo Scandia eller annan liknande transportör för leverans. Leverans av din beställning sker i första hand med företagspaket, vilka levereras direkt till ditt företag. Om varorna du handlar är många och/eller skrymmande och därmed för stora för att skickas som företagspaket kommer de att skickas på hel- eller halvpall. I tjänsten ingår endast ett leveransförsök. Pallen lämnas endast ut mot kvittens, vilket innebär att pallen måste signeras av någon på ert företag som tar emot den på plats. Det är inte möjligt att ändra leveransadress i efterhand. Om du som mottagare inte finns på kontoret som överenskommet så aviseras godset och finns då att hämta på närmaste postterminal för pall upp till 14 dagar efter ankomstdag. Du kan få pallen utkörd igen om så önskas, men då mot en avgift som Frigo Scandia eller annan transportör debiterar dig.

Vi levererar alltid din order så snabbt som möjligt. Finns varorna i lager så är leveranstiden cirka 1-3 arbetsdagar från att den lämnat vårt lager och du mottagit en leveransbekräftelse. Om varan inte finns i lager så är leveranstiden normalt 3-15 arbetsdagar beroende på hur nära nästa inleverans är planerad och leveranstid från producent/leverantör. Ytterligare fördröjningar kan förekomma om varorna är tillfälligt slut hos leverantörerna. Om detta skulle ske meddelar vi dig om din orders leveransstatus. Allt i din order skickas samtidigt. Om en vara i din order är en beställningsvara så skickas allt först när hela beställningen är komplett. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av enstaka produkter.

Vid köptillfälle får du en informationsruta om vi saknar tillräcklig mängd av den specifika varan du försöker beställa. Beställer du mer än vad som för tillfället finns i lager av varan kommer beställningen invänta nästa inleverans. Informationsfältet produkten visar även när nästa inleverans på varan är planerad men vi reserverar oss för eventuella förseningar från producent/leverantör.

Företagspaket

Mindre beställningar leverans i första hand med företagspaket i kartonger, vilket skickas direkt till den angivna företagsadressen. Observera att vi inte levererar till privata adresser.

Pall.ett/Pall

Större beställningar vars omfång överskrider gränsen för företagspaket, skickas på halv- eller helpall. Leverans sker till gatuplan eller till tomtgräns, mot kvittens. Leverans av pall sker endast vardagar mellan kl. 8-17. Det är inte möjligt att ändra leveransadress i efterhand. I tjänsten ingår endast ett leveransförsök.

Om du som mottagare inte är anträffbar vid den överenskomna leveranstiden aviseras du om att godset kan hämtas på närmaste terminal. Vid intresse kan du avtala med Frigo Scandia om ett nytt leveransförsök och då mot en avgift som debiteras av Frigo Scandia.

REKLAMATION

Transportskada

Kontrollera godset noggrant redan vid leveransen. Transportskador ska anmälas så snart som möjligt till OutOfHome, dock senast tre dagar efter mottagandet. Har denna tid överskridits utgår ingen ersättning för transportskada.  Vänligen spara allt emballage tills ärendet betraktas som avslutat av OutOfHome. Transportskador anmäls genom att logga in på ditt konto och gå till outofhome.se/kundservice. Observera att bild behövs för att reklamationen skall kunna genomföras.

Fel på varan eller felplock

Alla reklamationer ska anmälas via formulär på outofhome.se/kundservice till och godkännas av OutOfHome innan de eventuellt returneras. En reklamation innebär att du meddelar OutOfHome att du inte godtar varan samt att du anger på vilket sätt du anser att varan är felaktig. Du måste meddela felet "inom skälig tid" efter det att du upptäckt det. Vid godkänd reklamation står självklart OutOfHome för returkostnaden.

FRAKT/PORTO

På varje order tillkommer en fraktavgift som baseras på vikt och volym. Fraktavgiften visas tydligt i kassan innan du lägger din order. Vid beställningar över en viss ordersumma bekostar OutofHome fraktkostnaden. Ordersumman då frakten blir gratis för dig som kund visas tydligt i kassan och i en orange balk på hemsidans bottenkant.

SKRIVFEL

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, vilket även inkluderar felaktigt prissatta varor.

SEKRETESS OCH SÄKERHET

Användarkonto

När du väljer att skapa ett användarkonto fyller du i all nödvändig information vi behöver för att hantera dina beställningar samt presentera ett relevant sortiment för dig. Har du en direktkontakt med en säljare hos någon av våra leverantörer ger du även den säljaren per automatik möjlighet att få tillgång till ditt användarkonto för att lägga eventuella beställningar som överenskommits mellan er. Outofhome.se förberhåller sig rätten att delge leverantören med inköpsstatistik på de produkter du valt att handla från den enskilda leverantören.

KORTTRANSAKTIONER

Om du väljer att betala med kort sker betalning via vår partner DIBS Payment Services AB. I samband med beställning i vilken kortbetalning är angivet som betalningsalternativ skickas du vidare till en ny webbsida som drivs av DIBS. Där hittar du relevant information för kortbetalningen. DIBS har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till din specifika kortleverantör för auktorisering av belopp. Inga uppgifter kring ditt kort sparas hos OutOfHome. DIBS använder den senaste säkerhetstekniken och jobbar tillsammans med banker och Finansinspektionen för att säkerställa kvalitet och säkerhet. All information mellan dig och DIBS krypteras med SSL-kryptering.

INTERNET

FÄRGER

Vi kan inte garantera att de färger som visas på webbplatsen exakt återger de färger som erbjudandet har i verkligheten. Hur färgen återges beror på inställningar i din dator.

JAVASCRIPT

JavaScript måste vara aktiverat i din webbläsare för att webbshopen ska fungera.

COOKIES

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies används på de flesta webbplatser för att ge dig tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Webbshoppen använder endast sessionscookies. Under tiden du besöker oss och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne för att bland annat styra menyernas utseende och se till att rätt information visas för dig. Sessionscookies lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur undviker du cookies?

Du kan stänga av cookies i din webbläsare, detta kan dock innebära att du inte kan använda vissa webbplatser. Exakt hur det går till kan du läsa i dokumentationen/hjälpen till din webbläsare. Du kan få mer information hos Post- och Telestyrelsen.

Besökarstatistik

OutOfHome använder sig av Google Analytics och för statistik över webbplatsens besökare. OutOfHome marknadsför med hjälp av Googles tjänster hos tredje part genom så kallade third-party cookies (så som DoubleClick cookie) med målet att informera, optimera och leverera annonser baserat på tidigare besök på vår webbplats. Ett exempel på dessa annonstjänster är Google Remarketing som kan repetera ett budskap som besökaren visat sig vara intresserad av. Du kan välja att inte visa Googles displayannonser med hjälp av personliga ändringar i Ads Preferences Manager.

LÄNKAR

Vår webbshop kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

KRYPTERING

I webbshoppen skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras.

Köp- och leveransvillkor

Beställningar före lunch skickas samma dag och levereras normalt dagen efter, om du befinner dig mellan Ystad och Uppsala. Vi tar väl hand om dina personuppgifter och tar din personliga integritet på största allvar.

Läs våra användarvillkor
Läs vår sekretesspolicy

Kundservice

Du hittar svaret på några av de vanligaste frågorna och kontaktmöjligheter till oss via knappen här nedanför.